กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้าน LIFTSTYLE & ENTERAINMENT เช่น เป็นผู้ผลิตรายการ สารคดี ละคร การแสดง และรายการอื่นทุกประเภททางสถานีโทรทัศน์ หรือสถาบันบันเทิงอื่นๆ รวมถึงทางสื่อทุกชนิด งานด้าน Organizer ต่างๆ สถาบันสอนภาษา รวมทั้งธุรกิจ Retail หรือธุรกิจอาหาร ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ ในตำแหน่งงาน ดังนี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน เงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย มาที่:

เขียนใบสมัคงานที่นี่
  • Tel : 02-665-6705

  • Fax : 02-665-6750

  • Website : www.wave-groups.com

  • E-Mail : hr@wave-groups.com