บริษัทย่อยที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จำกัด

( WAVE Pictures )

บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทางธุรกิจ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

( WAVE Food Group )

    บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทางธุรกิจโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด์ มูฟวี่ สตูดิโอส์ จำกัด เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

(WAVE Education Group)

  1. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หลัก (Master Franchise) การเปิดสถาบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ “Wall Street English” และสามารถให้สิทธิดังกล่าวต่อนักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้

  2. บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นทางธุรกิจโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร์ จำกัด เพื่อความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหารจัดการ

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ
วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

(Index)

ให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร

บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด

(WAVE TV)

  1. ผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์

  2. ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทัศน์

บริษัท เจฟเฟอร์
เรสโตรองต์ จำกัด

( JEFFER )

  1. จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

  2. ประกอบกิจการร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท วอลล์สตรีท
อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด

(WSE)

โรงเรียนเอกชน สถาบันสอนภาษา รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ

บริษัทร่วม

บริษัท ไทย โซล่าร์
เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

( TSE )

ประกอบกิจการด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่ายให้ภาครัฐและเอกชน

บริษัทร่วม

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ประกอบกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน