ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน
ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”)

ดำเนินงานภายใต้ บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

WHO ARE WE
เป็นบริษัทผู้ดำเนินกิจการและให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Learner) ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) โดยดำเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท WSE Hong Kong Limited ในระดับของสากลวอลล์สตรีทอิงลิชเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านการศึกษารายใหญ่ของโลกประกอบด้วยสาขามากกว่า 450 แห่ง ใน 29 ประเทศทั่วโลก โดยเรามีส่วนในการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสานต่อความฝันให้กับนักเรียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก วอลล์สตรีทอิงลิชเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ รวมการเรียนรู้ด้วยตัวเองผสมกับการเรียนจากอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนจนประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย

ในปี 2563 บริษัท เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับลิขสิทธิ์ประเภท Master Franchise Agreement สามารถดำเนินกิจการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) ทั้งในประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสามารถเปิดให้บริการเอง และ/หรือผ่านบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับลิขสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่น (Sub-Franchisee) สามารถเปิดดำเนินกิจการสอนภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) ผ่านรูปแบบระบบแฟรนไชส์ได้ นโยบายการขยายสาขาของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์นี้เพื่อเพิ่มฐานการให้บริการและการเปิดธุรกิจเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

OUR GLOBAL ACCOMPLISHMENT

One World, One Language
วอลล์สตรีทอิงลิชถักร้อยคนทั้งโลกเข้าด้วยกันด้วยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง ในเศรษฐกิจระดับประชาคมโลกความสามารถในการสื่อสารคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตลาดการศึกษาจึงเป็นพรมแดนที่น่าสนใจและควรค่าแก่การลงทุน เพราะคุณจะไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่ยั่งยืน แต่คุณยังมีส่วนในการสร้างโลกใหม่อันไร้พรมแดน

THAILAND BUSINESS OPPORTUNITY

วอลล์สตรีทอิงลิชเปิดทำการในประเทศไทยมากกว่า 17 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยอัตราการเติบโตของนักเรียนในสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 85,000 คน ในปี 2563 มีจำนวนสาขาที่เปิดดำเนินการเองในประเทศไทยรวม 14 สาขา โดยครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 12 สาขา พร้อมกับอีก 2 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง และอีก 1 สาขาที่เปิดให้บริการโดยแฟรนไชส์ซี ที่จังหวัดขอนแก่น

ภาษาอังกฤษคือทักษะที่ไม่ว่าใครก็อยากมี ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์สามารถนำมาซึ่งโอกาสทางการงานที่เหนือชั้นกว่าใคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราวันนี้ คุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บุคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในภาพรวมและการออกแบบสังคมสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน