ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน
ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English (“WSE”)

ดำเนินงานภายใต้ บริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

WHO ARE WE
เป็นบริษัทผู้ดำเนินกิจการและให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Learner) ภายใต้ชื่อว่า วอลล์สตรีท อิงลิช (Wall Street English) โดยดำเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท WSE Hong Kong Limited ในระดับของสากลวอลล์สตรีทอิงลิชเป็นผู้นำทางธุรกิจด้านการศึกษารายใหญ่ของโลกประกอบด้วยสาขามากกว่า 400 แห่ง ใน 28 ประเทศทั่วโลก โดยเรามีส่วนในการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและสานต่อความฝันให้กับนักเรียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก วอลล์สตรีท อิงลิชเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ รวมการเรียนรู้ด้วยตัวเองผสมกับการเรียนจากอาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนจนประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย

OUR GLOBAL ACCOMPLISHMENT

One World, One Language
วอลล์สตรีทอิงลิชถักร้อยคนทั้งโลกเข้าด้วยกันด้วยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง ในเศรษฐกิจระดับประชาคมโลกความสามารถในการสื่อสารคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตลาดการศึกษาจึงเป็นพรมแดนที่น่าสนใจและควรค่าแก่การลงทุน เพราะคุณจะไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนระยะยาวที่ยั่งยืน แต่คุณยังมีส่วนในการสร้างโลกใหม่อันไร้พรมแดน

THAILAND BUSINESS OPPORTUNITY

วอลล์สตรีทอิงลิชเปิดทำการในประเทศไทยมากกว่า 15 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยอัตราการเติบโตของนักเรียนในสถาบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 63,000 คน มีจำนวนสาขาที่เปิดทำการในประเทศไทยทั้งสิ้น 14 สาขา โดยครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 11 สาขา พร้อมกับอีก 3 สาขาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง

ภาษาอังกฤษคือทักษะที่ไม่ว่าใครก็อยากมี ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์สามารถนำมาซึ่งโอกาสทางการงานที่เหนือชั้นกว่าใคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราวันนี้ คุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บุคลากรสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในภาพรวมและการออกแบบสังคมสร้างสรรค์ พัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน