วอลล์สตรีทอิงลิชร่วมงานเหรียญกุศลบนถนนสีลม ปี2559

01 ธันวาคม 2559

วอลล์สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (The Rotary Club of Bangkok South) ในสถานะผู้ร่วมงานสมทบทุนการกุศล งานเหรียญกุศลบนถนนสีลม ครั้งที่ 19 เพื่อมีส่วนร่วมนำเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

วอลล์สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย) ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (The Rotary Club of Bangkok South) และองค์กรเอกชนภาคธุรกิจชั้นนำต่างๆ ในเขตบางรัก, กทม.,ในงานการกุศล ระดมทุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย งานการกุศลนี้เป็นหนึ่งในงานที่จัดอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่ห่างไกล โดยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ สมทบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ทรัพยากรสำหรับห้องสมุดในโรงเรียนขาดแคลน

กิจกรรมตลอดวันเป็นการเชิญชวนผู้บริจาคติดสติกเกอร์ลงบนแถบสีแดงบนทางเท้า สองฝั่งถนนสีลม เป็นการแสดงความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในเขตธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ

“หนึ่งในโครงการของเราคือ ‘โครงการห้องสมุด’ ซึ่งเราบริจาคหนังสือให้โรงเรียนมากมายในทุกๆปี” คุณเจฟฟรีย์ คาร์เตอร์ จากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ กล่าว “เราทำการสร้างคลังหนังสือทั้งไทยและอังกฤษแก่โรงเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดที่มีคุณภาพ”

งานการกุศลเพื่อระดมเงินนี้ได้นำอาสาสมัครและเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน เพื่อให้คุณภาพบทเรียนดียิ่งขึ้น

“ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเด็กไทยต้องได้เรียนภาษาอังกฤษ แน่นอนว่าการเข้ามาของอาเซียน มันสำคัญมากที่ประเทศไทยจะต้องแข็งขันกับประเทศอย่างมาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ ที่ทุกคนพูดภาษาอังกฤษกันหมด”

ปัจจัยสำคัญในการช่วยผลักดันให้แรงงานไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเเข่งขันกับประเทศในเขตอาเซียนได้คือความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งระดับความสามารถภาษาอังกฤษของคนไทย ได้ลดระดับลงในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน วอลล์สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพของผู้เรียนช่วงเริ่มต้น ดังนั้น สถาบันจึงร่วมงานการกุศลครั้งนี้ในฐานะสมาชิก แพลททินัม

ประธาน สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (The Rotary Club of Bangkok South) กล่าวว่า การจับมือระดมทุนจากหลากหลายภาคธุรกิจในครั้งนี้จะสามารถรวมเงินได้ถึง 28 ล้านบาท โดยเงินทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในโครงการเกี่ยวกับการกุศลขององค์กรต่อไป