"วอลล์สตรีทอิงลิช (ประเทศไทย) รับโล่เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโรงเรียนนอกระบบมาตรฐานระดับดีมาก เป็นเวลาสองปีซ้อน"

28 กันยายน 2560