ธุรกิจผลิต รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายรายการทางโทรทัศน์
ดำเนินงานภายใต้บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์

บริษัทมีนโยบายในการผลิตละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพโดยจะเป็นละครแนวใดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด บทภาพยนตร์และการพิจารณาของสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะมีการทำสัญญา ว่าจ้างผลิตละครโทรทัศน์เป็นรายเรื่อง เมื่อผลิตเสร็จก็จะส่งมอบทางสถานีเพื่อออกอากาศต่อไป  

ขั้นตอนการผลิตละครโทรทัศน์จะมีความคล้ายคลึงกับการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยสรุปได้ ดังนี้

 1. ขั้นตอนเตรียมการผลิต (Pre-production)
 2. ขั้นตอนการถ่ายทำรายการ / บันทึกเทป (Production)
 3. ขั้นตอนภายหลังการถ่ายทำรายการ (Post- production)

สื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย

 • ชื่อรายการ

  บัลลังก์ดอกไม้

 • วันที่ออกอากาศ

  ทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์

 • เวลาที่ออกอากาศ

  20.15 - 22.30 น.

 • สถานีโทรทัศน์

  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 • เริ่มออกอากาศ

  3 กุมภาพันธ์ 2560

 • ผู้ชมเป้าหมาย

  ครอบครัวทั่วไป ทุกเพศทุกวัย

นิยามรายการ

เขาเก็บรักษาจารึกแผ่นนี้ไว้ โดยไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นที่มาของชะตากรรมซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของลูกชายตัวเอง และหญิงสาวที่ชื่อ “โยสิตา”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์

ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ โดยการแบ่งเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์ และขายโฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา รายได้จากการโปรโมทสินค้าและบริการในรายการโทรทัศน์


สื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย

 • ชื่อรายการ

  จุดนัดภพ

 • วันที่ออกอากาศ

  ทุกวันเสาร์

 • เวลาที่ออกอากาศ

  23.30 – 24.15 น.

 • สถานีโทรทัศน์

  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

 • เริ่มออกอากาศ

  มีนาคม 2555

 • ผู้ชมเป้าหมาย

  สำหรับครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย

นิยามรายการ

“การที่ใครซักคนจะเจอกันไม่ใช่แค่เหตุบังเอิญ”