กลุ่มบริษัทเวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

คุณ ปริศนา มาลีนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ พร้อมด้วยพนักงานในเครือ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม การเรียนการสอน ที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบของใช้และทุนสนับสนุนกิจกรรม และจัดเลี้ยงสเต็กเจฟเฟอร์เป็นอาหารมื้อกลางวันให้กับคุณครู นักเรียน และพนักงานทุกท่านที่ มูลนิธิ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559