กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บริจาคที่นอนและมุ้งลวดให้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการฯ

คุณปริศนา มาลีนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ พร้อมด้วยพนักงานในเครือ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของอาจารย์และนักเรียนที่พักอาศัยในมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงร่วมกันบริจาคที่นอนและเปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่างและประตูให้กับทางมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน 2559