ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 คุณเสาวนีย์ กรรณิการ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (ลำดับที่ 2 ทางซ้ายมือ) และผู้บริหาร บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช  เซอร์วิส จำกัด (วอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย) บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาทเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุอุทกภัยดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 1.7ล้านคนใน 582,725 ครัวเรือน วอลล์สตรีทอิงลิชหวังว่าเงินบริจาคดังกล่าวจะเป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือในการจัดสรรอาหาร น้ำดื่มสะอาด และส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นต่างๆ