โครงการอาสา ณ โรงเรียนบ้านหินสอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ได้ร่วมโครงการเพื่อการกุศลกับกลุ่มนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการอาสา ณ โรงเรียนบ้านหินสอ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหินสอ และในช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ได้แก่ จัดทำการสอนคลาสภาษาอังกฤษ และเล่นกีฬาแบดมินตัน โดยทางโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชได้ทำการระดมเงินบริจาคและอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านหินสอ เพื่อนำไปสร้างห้องเรียนเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน รวมทั้งนักเรียนแต่ละคนก็ได้รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬาด้วย