การบริจาคโลหิต ณ ออฟฟิศบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างสรรค์สังคมด้วยการมาร่วมทำสิ่งดีๆ ด้วยการบริจาคโลหิต ณ ออฟฟิศอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ