สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด