สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี