มูลนิธิดวงประทีบ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้บริจาคเครื่องอุปโภคที่ยังไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานแล้วสภาพดี ได้แก่ เสื้อยืดสีฟ้าปักตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 72 พรรษา จำนวน 1,000 ตัว, หมวก จำนวน 31 ใบ, หมอนรองนั่ง จำนวน 21 ใบ, กระบอกน้ำเล็ก จำนวน 14 อัน และถังน้ำแข็ง จำนวน 3 อัน ให้กับมูลนิธิดวงประทีบเพื่อใช้ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ