กิจกรรม Sharing the happiness to children

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนคณะอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ได้เข้าเยี่ยมน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งบริจาคเงิน สิ่งของ และจัดกิจกรรม Sharing the happiness to children ด้วยการเสริมทักษะความรู้ในแง่ของเกมส์ และบทเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้ ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับทีมงานและนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช