กิจกรรม Teaching English with Bangkok Airways

จากกิจกรรม Wall Street English – Big Box Big Boon ในปี 2561 ที่ผ่านมา ของทีมงานบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชทุกสาขา ได้ขยายผลอย่างกว้างขึ้นด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทาง Bangkok Airways ในการจัดกิจกรรม Teaching English with Bangkok Airways เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 โดยทางทีมงานบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้แก่ 5 โรงเรียนชนบท ในจังหวัดสุโขทัย รวมนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน โดยตัวแทนจากทางวอลล์สตรีท อิงลิช มีการจัดสอนคลาสพิเศษ ให้ความรู้ในการทักทาย ความรู้ด้านคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กได้ความรู้และรักในการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป