โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด ได้นำอาหารจากร้านเจฟเฟอร์สเต๊กเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารมื้อกลางวัน และร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ มอบสิ่งของให้กับน้องๆ และทีมงานของโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนปัญญาวุฒิกร ในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ด้วย