กิจกรรม Big Box Big Boon ปีที่ 3

จากการจัดกิจกรรมตั้งต้น Big Box Big Boon ในปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และปี 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมาของทีมงานบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชทุกสาขา ได้ขยายผลอย่างต่อเนื่องและมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งในปี 2563 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยทางทีมงานวอลล์สตรีท อิงลิช ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียน ไปมอบให้แก่กลุ่มนักเรียนพิเศษ รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน โดยตัวแทนจากทางวอลล์สตรีท อิงลิช มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงจัดสอนคลาสพิเศษ ให้ความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กได้ความรู้และรักในการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป