มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วสภาพดีให้กับโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากนั้นมูลนิธิกระจกเงาจะได้ดำเนินการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวตรวจเช็คและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบต่อไปยังโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนต่อไป