ข่าวสารล่าสุด

กลุ่มบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแล้วสภาพดีเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่มูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

คุณแมทธิว กิจโอธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท เวฟเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ใช้งานแล้วสภาพดีจากสถาบันสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช เพื่อสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลนและสนับสนุนการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพผู้พิการ  โดยทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ 2 มูลนิธิ ดังนี้ คือ คอมพิวเตอร์ จำนวน 99 เครื่อง มอบให้มูลนิธิกระจกเงา ในการดำเนินงานโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” เพื่อกระจายคอมพิวเตอร์ให้น้องๆ ตามโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลน และคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง มอบให้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มูลนิธิฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางอาชีพให้แก่ผู้พิการได้นำไปประกอบอาชีพสืบต่อไป โดยทั้ง 2 มูลนิธิได้ส่งตัวแทนเข้ารับมอบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559