กิจกรรม Wall Street English – Big Box Big Boon at Chiang Mai

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย (Wall Street English Thailand) สถาบันสอนภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลก ยกพลขึ้นเหนือจัดกิจกรรม Wall Street English – Big Box Big Boon ค่ายอาสาพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนห่างไกล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมในครั้งนี้นำทีมโดยนายโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และสาขาเมญ่า ได้นำหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ, อุปกรณ์การเรียน, สื่อการสอน รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา ที่ได้รับการบริจาคจากนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านม้งดอยปุย ได้สนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่ออื่นๆ นอกเหนือไปจากหนังสือเรียน

โดยกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย ในภาคเช้าหลังจากที่อาจารย์วาริญญ ใจทอง ผู้อำนวยการของโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 บ้านม้งดอยปุย ได้กล่าวต้อนรับแล้ว นายโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ได้ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในปณิธานที่โรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ประเทศไทย ยึดมั่น คือ การดำเนินธุรกิจที่ผสมผสานไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

หลังจบพิธีการ ทีมงานและนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิช ชักชวนน้องๆ แบ่งกลุ่มเล่นเกมทายศัพท์ภาษาอังกฤษจากรูปภาพ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีพี่ๆ จากวอล์ลสตรีทคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ หลังจบการเล่นเกมทีมงานมอบขนมเป็นรางวัลให้ทุกทีม และมอบสมุดและเครื่องเขียนให้กับน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนจะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนฯ และเดินชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ

ก่อนจบกิจกรรม อาจารย์วาริญญ ผู้อำนวยการของโรงเรียนฯ กล่าวสรุปว่า เด็กๆ ได้รับประโยชน์มากมายจากกิจกรรมที่ทางโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชนำมามอบให้ โดยเด็กได้คุณครูมาใหม่ ประสบการณ์ใหม่ จากลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้เด็กๆ กล้านำความรู้เดิมที่เขามีอยู่มาใช้ในการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ เด็กๆ สนุกสนานมาก นับเป็นประสบการณ์ที่เด็กๆ คงจะจดจำไว้ ทำให้เห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความสำคัญมากๆ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่จะต้องพบเจอนักท่องเที่ยวทุกวัน